سامانه خدمات حمل و نقل nTirApp

توجه : تکمیل این فرم هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت ایجاد نمی نماید
اطلاعات تماس
با کلیک کردن روی آیکون تصویر را آپلود نمائید.
سابقه خدمت
کلیه مشاغلی را که تاکنون داشته اید به ترتیب ذکر کنید.
حذف مورد جدید

افزودن سابقه خدمت

سابقه تحصیل

دوره های آموزشی و مدرک

اگر مدرک یا دوره آموزشی را دریافت و یا گدرانده اید در زیر ذکر کنید.
حذف مورد جدید

افزودن دوره آموزشی و مدرک

زبان خارجی

حذف مورد جدید

افزودن زبان

اطلاعات تکمیلی

نصب برنامه nTirApp
افزودن به Home Screen