سایر سایر

قطعات

مبلغ پیشنهادی صاحبان کالا: توافقی
origin
مبدا:
سلیمانیه - عراق
loading-time
زمان بارگیری:
1402/06/11
destination
مقصد:
آستارا - ایران
weight
وزن تقریبی:
22 تن
customs-of-origin
گمرک مبدا :
سلیمانیه
volume
نوع ماشین درخواستی:
چادری
destination-customs
گمرک مقصد :
آستارا
car-count
ماشین درخواستی (1 / 3)
1 / 3
destination-customs
کد بار :
2973
gallery گالری تصاویر
support
ارتباط با پشتیبانی

در صورت سوال در مورد بار با پشتیبانی تماس حاصل کنید.

route-on-the-map مسیر بار در نقشه
نصب برنامه nTirApp
افزودن به Home Screen