مواد غذایی مواد غذایی

پسته

مبلغ پیشنهادی صاحبان کالا: توافقی
origin
مبدا:
رفسنجان - ایران
loading-time
زمان بارگیری:
1401/12/23
destination
مقصد:
مرسین - ترکیه
weight
وزن تقریبی:
23 تن
customs-of-origin
گمرک مبدا :
سایر
volume
نوع ماشین درخواستی:
چادری
destination-customs
گمرک مقصد :
مرسین
car-count
ماشین درخواستی (1 / 2)
1 / 2
destination-customs
کد بار :
1397
gallery گالری تصاویر
support
ارتباط با پشتیبانی

در صورت سوال در مورد بار با پشتیبانی تماس حاصل کنید.

route-on-the-map مسیر بار در نقشه
نصب برنامه nTirApp
افزودن به Home Screen